deyimlerimiz.com

Gölge düşmek deyimi:

Gölge düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey üzerine karaltı inmek, üzerine gölge gelmek.
"Ekrana gölge düşürüp ilginç şekiller yapıyor."
"Üstümüze gölgen düşüyor, güneşleniyoruz burada."
"Dikkat edin, çekimlerde sahneye gölge düşmesin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.