deyimlerimiz.com

Gönülden çıkarmamak deyimi:

Gönülden çıkarmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sevilen kimseyi unutmamak.
"Ben seni bir ömür gönlümden çıkaramam."
"Dostları gönülden çıkarmamak, ne vefalı bir davranış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.