deyimlerimiz.com

Göstere göstere deyimi:

Göstere göstere deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin inadına, ona nispet yapa yapa yapılan şeyleri anlatmak için kullanılır.
"Kaleciye göstere göstere, golü attı."
"Şanlı ordumuz, göstere göstere geliyor."
"Göstere göstere gelen, organize bir dolandırıcılık yaşanmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.