deyimlerimiz.com

Göz açamamak deyimi:

Göz açamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşlerinin yoğun oluşu sebebiyle başka bir şeyle ilgilenme imkânı bulamamak.
"Şu büronun işleri yüzünden göz açamıyorum."
"Bu hafta sınavlardan göz açamadım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.