deyimlerimiz.com

Göz açıp kapamadan deyimi:

Göz açıp kapamadan deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok kısa bir zamanda.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.