deyimlerimiz.com

Göz kuyruğuyla bakmak deyimi:

Göz kuyruğuyla bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli etmemeye çalışarak, başını çevirmeden göz kenarı ile yandan bakmak.
"Yabancı askerlere, göz kuyruğuyla bakmaya başladı."
"Dükkanın önünde duran adama, göz kuyruğuyla baktım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.