deyimlerimiz.com

Göz süzmek deyimi:

Göz süzmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Nazlı nazlı, anlamlı bakmak. Göz kapaklarını birbirine yaklaştırarak baygın baygın bakmak.
"Uzun uzun göz süzdü."
"O sanatçının hayranı, onun görünce göz süzüp duruyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.