deyimlerimiz.com

Göz ucuyla görmek deyimi:

Göz ucuyla görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Fark etmek.
"Göz ucuyla görse, o bile mutlu eder beni."
"Bizim evin sokağında duruyordu, gelirken göz ucuyla gördüm."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.