deyimlerimiz.com

Gözaydın etmek deyimi:

Gözaydın etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Güzel bir olay için kutlamak, iyi dileklerde bulunmak.
"Apartmandaki tüm komşular, gözaydın etmek için geldiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.