deyimlerimiz.com

Gözaydına gelmek deyimi:

Gözaydına gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine kavuştuğu sevindirici bir durum dolayısıyla kutlamaya, iyi dilekte bulunmaya gelmek.
"Tüm dost akraba sağ olsun, gözaydına gelmeyen kalmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.