deyimlerimiz.com

Gözleri şıldır şıldır dönmek deyimi:

Gözleri şıldır şıldır dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gözleri yaş dolu bir biçimde bakmak.
"Gözleri şıldır şıldır dönerek, ablasını annesine şikayet ediyordu."
"Canı çok yanmıştı belli ki, gözleri şıldır şıldır dönmeye başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.