deyimlerimiz.com

Gözlerine bakmak deyimi:

Gözlerine bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Verilen emri yapmak üzere işaret beklemek, işareti verecek kimseyi gözlemek.
"Üç kuruş para verecek diye adamın gözlerinin içine bakıyor, ne derse yapıyoruz, daha ne istiyor bizden."

2. Gerektiğinden fazla dikkat göstermek, koruyup gözetmek.
"Hasta olacak diye, çocuklarının gözlerine bakar durur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.