deyimlerimiz.com

Gözlerini kapamamak deyimi:

Gözlerini kapamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uyumamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.