deyimlerimiz.com

Gözleriyle tartmak deyimi:

Gözleriyle tartmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kim ve ne olduğunu anlamak için dikkatle bakmak.
"Şu geçeni gözlerinle tart bakalım, sence nasıl biri?"
"Gözleriyle tartmış, gözünün hiç tutmadığını ifade etmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.