deyimlerimiz.com

Gözü arkada kalmak deyimi:

Gözü arkada kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisi ayrıldıktan sonra, bıraktığı şey veya kimse ile ilgili tedirginliği sürmek, merak etmek.
"Köyden ayrılıyordu ama gözü de arkada kalmıştı."
"Sen var git yoluna ihtiyar, gözün arkada kalmasın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.