deyimlerimiz.com

Gözünü çöpten sakınmamak deyimi:

Gözünü çöpten sakınmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tehlikeli işlere girişmekten çekinmemek.
"Sen ki gençliğinde gözünü çöpten sakınmazdın, ne oldu sana böyle?"
"Gözünü çöpten sakınmaz, zor işlerin üstesinden gelirdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.