deyimlerimiz.com

Gözünün kuyruğuyla bakmak deyimi:

Gözünün kuyruğuyla bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli etmemeye çalışarak, başını çevirmeden göz kenarı ile yandan bakmak.
"Yabancı askerlere, gözünün kuyruğuyla bakmaya başladı."
"Dükkanın önünde duran adama, gözümün kuyruğuyla bakıverdim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.