deyimlerimiz.com

Gözüyle tartmak deyimi:

Gözüyle tartmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kim ve ne olduğunu anlamak için dikkatle bakmak.
"Şu geçeni gözünle tart bakalım, sence nasıl biri?"
"Birkaç kez gözüyle tartmış, gözünün hiç tutmadığını ifade etmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.