deyimlerimiz.com

Gümüş sağ olsun, altın gide kosun deyimi:

Gümüş sağ olsun, altın gide kosun deyiminin anlamı ve açıklaması

Eldeki şey, elde edilmesi güç olan daha değerli bir şeyden daha üstün tutulmalı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.