deyimlerimiz.com

Günah olmak deyimi:

Günah olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazık olmak.
"Bu kadar emeğinin boşa gitmesi günah olur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.