deyimlerimiz.com

Güneş olup kimsenin üstüne doğmamak deyimi:

Güneş olup kimsenin üstüne doğmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Olanakları olduğu halde hiç kimseye iyilik ve yardım etmez, anlamında söylenir.
"Onu iyi tanırım, güneş olsa kimsenin üstüne doğmaz."
"Sen, güneş olsan kimsenin üstüne doğmazsın, bize masal anlatma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.