deyimlerimiz.com

Günü gününe deyimi:

Günü gününe deyiminin anlamı ve açıklaması

Gününü geçirmeden, tam gününde.
"Derslerime günü gününe çalışırım."
"Siparişleri günü gününe hazırlayabildik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.