deyimlerimiz.com

Gurbet çıkmazında yaya kalmak deyimi:

Gurbet çıkmazında yaya kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Gurbetlikten kurtulamamak.

2. Uzun ayrılığa başkaları kadar dayanamamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.