deyimlerimiz.com

Gurka yatmak deyimi:

Gurka yatmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tavuk civciv çıkarmak için yumurta üzerine oturmak.
"Gurka yatalı bir hafta oldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.