deyimlerimiz.com

Güvenceye bağlamak deyimi:

Güvenceye bağlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Koruma sorumluluğunu üstlenmek.
"Anayasamızda güvenceye bağlanan temel hak ve özgürlüklerinizi öğrenin."
"Geleceğinizi güvenceye bağlamak için iyi bir kariyer edinmeye çalışın."
"Çocuklarımızın geleceğini güvenceye bağlamak için çalışıyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.