deyimlerimiz.com

Hafif gelmek deyimi:

Hafif gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Ağırlığı fazla olmamak.
"Hafif geldiği için kardeşini tahterevallide kaldıramadı."
"Bu su bidonu bana çok hafif geldi."

2. Önemsiz görmek, değer verilmemek.
"O para ona çok hafif gelir, hemen öder."
"Söylediklerim sana hafif gelmiş gibi görünüyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.