deyimlerimiz.com

Hakaret görmek deyimi:

Hakaret görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ağır veya küçültücü davranış görmek, aşağılanmak, tahkire uğramak.
"Azar işittik, hakaret gördük, tek dayak yemediğimiz kaldı."
"Hakaret görmek istemiyorsa, o da bize saygılı olacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.