deyimlerimiz.com

Hakaret saymak deyimi:

Hakaret saymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek.
"Hesabı ödemeye filan kalkışmayın, bunu hakaret sayarım."
"Böyle bir soruyu sormanı hakaret sayarım."
"Özgürlüğüme düşen gölgeyi hakaret sayarım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.