deyimlerimiz.com

Hakkında takibat yaptırmak deyimi:

Hakkında takibat yaptırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Suçunu resmi makamlara bildirip hakkında kanuni yoldan kavuşturma yaptırmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.