deyimlerimiz.com

Haldır haldır deyimi:

Haldır haldır deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyin hızla ve düzensizce sürdürüldüğünü anlatmak için söylenir.
"Makineler haldır haldır çalışıyor."
"İnşaat alanında herkes haldır haldır işi yapıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.