deyimlerimiz.com

Hâline köpekler bile güler deyimi:

Hâline köpekler bile güler deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok kötü bir duruma düşenler için kullanılan bir söz.
"Bir gün öyle bir yalnız kal ki, hâline köpekler bile gülsün."
"Eminim şu hâlinize köpekler bile gülüyordur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.