deyimlerimiz.com

Hamallığını etmek deyimi:

Hamallığını etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin önemsiz, fakat ağır ve yorucu yükünü taşımak.
"İşin hamallığını biz ediyoruz, kaymağını başkası yiyor."
"İşçi, patronun hamallığını etmek zorun değil."
"Çiftçi çiftçiliğin hamallığını ediyor, sefasını tüccar sürüyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.