deyimlerimiz.com

Hangi taş katı ise başını ona vur deyimi:

Hangi taş katı ise başını ona vur deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendi kusuru yüzünden zor bir duruma düşen ve yardım istemek için başkalarına yüklenen bir kimseye öfkelenildiği zaman söylenir.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.