deyimlerimiz.com

Hararetten bunalmak deyimi:

Hararetten bunalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıcaktan içine fenalık gelmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.