deyimlerimiz.com

Haşa huzurunuzdan deyimi:

Haşa huzurunuzdan deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygunsuz bir şey söylemek zorunda kalındığında bağışlanma dileği anlatan bir söz.
"Haşa huzurunuzdan, kendisi için eşek gibi çalıştık."
"Haşa huzurunuzdan, harama uçkur çözmeye de başlamış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.