deyimlerimiz.com

Hastalık almış deyimi:

Hastalık almış deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak.
"Hastalık almadan bir an önce buradan gidelim."
"Sınıftaki arkadaşlarından hastalık almış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.