deyimlerimiz.com

Hastalık kapmak deyimi:

Hastalık kapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak.
"Hastalık kapmadan bir an önce buradan gidelim."
"Sınıftaki arkadaşlarından hastalık kapmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.