deyimlerimiz.com

Hastaneye yatırmak deyimi:

Hastaneye yatırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Tedavi amacıyla hastaneye götürmek.
"Amcamı dün gece hastaneye yatırmışlar."
"Ünlü oyuncu bugün hastaneye yatırıldı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.