deyimlerimiz.com

Hatır eylemek deyimi:

Hatır eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hatırlamak.
"Bir gün bu söylediklerimi hatır eylersin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.