deyimlerimiz.com

Hatırında olmak deyimi:

Hatırında olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Unutmamış, biliyor olmak.
"O konu da hatırında olsun, arkadaşlara söyleyiver."
"Tüm ihtiyaçların hatırımda, hepsini alacağız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.