deyimlerimiz.com

Hatırından çıkmamak deyimi:

Hatırından çıkmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Unutmamak.
"O günleri dün gibi anlatıyor, hatırından çıkmıyor ki."

2. Sevdiği, saydığı birinin isteğini reddetmeyip gönlünü kırmaktan çekinmek.
"Babamın hatırından çıkmamak için yarın da gelirim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.