deyimlerimiz.com

Hava iyi esmek deyimi:

Hava iyi esmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ortamla ilgili her türlü şart uygun durumda olmak.
"Şirketle anlaşma konusunda hava iyi esmeye başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.