deyimlerimiz.com

Hava parası deyimi:

Hava parası deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yeri tutmak, kiralamak ya da bir şeyi elde etmek için değeri dışında açıktan verilen para.
"Yeri bize verecekler ama bir milyon lira hava parası istiyorlar."
"Bu kırtasiye dükkânı için hava parası istediler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.