deyimlerimiz.com

Hava payı deyimi:

Hava payı deyiminin anlamı ve açıklaması

Darlığa düşmemek için gereğinden çokça bırakılan yer.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.