deyimlerimiz.com

Hayalî fenere dönmek deyimi:

Hayalî fenere dönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zayıflamak.
"Görmeyeli hayalî fenere dönmüşsün."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.