deyimlerimiz.com

Hayır dememek deyimi:

Hayır dememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi geri çevirmemek.
"Böyle güzel bir teklife kimse hayır demez."
"Hayır demeyeceğini bilsem, evlenme teklif edeceğim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.