deyimlerimiz.com

Hayır yok deyimi:

Hayır yok deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bir şey yararlı değil." anlamında kullanılan bir söz.
Anlaşılan senden de bana hayır yok."
"Artık bu telefondan hayır yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.