deyimlerimiz.com

Hayretlere düşmek deyimi:

Hayretlere düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Şaşakalmak, şaşırmak.
"Sunucunun sözleri karşısında hepimiz hayretlere düştük."
"Tüm gösteriyi hayretlere düşmüş bir şekilde izledik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.