deyimlerimiz.com

Hazreti Nuh'tan kalma deyimi:

Hazreti Nuh'tan kalma deyiminin anlamı ve açıklaması

Pek eski zamandan kalma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.