deyimlerimiz.com

Hedef almak deyimi:

Hedef almak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Nişan almak.

2. Ulaşılmak istenen amaca göre davranmak.

3. Bir kimseyi, bir yeri yıpratmak, eleştirmek amacıyla karşısına almak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.